کلیپ خوردن مرغ زنده زنده در پایگاه نظامی

دانلود کلیپ موبایل از خوردن مرغ به صورت زنده در یک پایگاه نظامی . افرادی که آموزش داده می شوند باید بتوانند مقاومت خود را در شرایط سخت بالا ببرند و چند روز بتوانند در سرزمین بی آب و علف زندگی کنند . آنقدر آنها تشنه میشود که مجبور به خوردن خون مرغ برای رفع تشنگی می شوند . این کلیپ موبایل صحنه ای کوتاه از خوردن غذا و تمرین آنها را نشان می دهد که در سایت بیا۴کلیپ آماده دانلود شده است .

کلیپ خوردن مرغ در پایگاه نظامی

دانلود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: